Fondo Grelos de Galicia

Receitas

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Que o caldo, o pote ou o cocido sexan algúns dos pratos con grelos máis representativos da cultura gastronómica galega, non quere dicir que non exista un abano de posibilidades moito máis extenso ante nós. Combinacións contemporáneas, receitas lixeiras ou elaboracións sinxelas para días sen tempo, aquí atoparás a forma de “darlle unha segunda vida” aos tradicionais grelos.

Hoja del Grelo
Información

Esta web está financiada en el programa de desarrollo rural 2014-2020 en la submedida:

3.2. Apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de productores en el comprado interior

Para detalle de financiación puede consultar el reglamento de desarrollo rural y el Programa de desarrollo rural para Galicia (a partir de la página 286):

Regulamento de desenvolvemento rural, Programa de desenvolvemento rural para Galicia